CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN I.T.O

                    Add: Số 7 Nam Quoc Cang street, Pham Ngu Lao ward, District 1, Ho Chi Minh City

Office: Tan Binh Apartment Building, 5-7 Hoang Viet street, Ward 4, Tan Binh District, HCMC

Hotline: 0903.631.131      Tel: (028).629.66.088       Fax: (028).629.66.089

Email: info@itogroup.com.vn 

S2

S1

S3

Nhu cầu của bạn hiện tại:

·         Bạn phải thẩm định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hoá theo quy định của pháp luật;

·         Bạn muốn thẩm định giá trị doanh nghiệp cho mục đích mua bán, sáp nhập;

·         Bạn muốn thẩm định giá trị tài sản hữu hình và vô hình cho mục đích góp vốn liên doanh, liên kết;

·         Bạn muốn thẩm định giá bất động sản và động sản cho các mục đích mua bán, chuyển nhượng, vay vốn ngân hàng, xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp, đền bù, bảo hiểm;

·         Bạn muốn hoạch định giá của máy móc, thiết bị, bất động sản mà mình định mua;

·         Bạn đơn giản chỉ muốn biết giá trị hiện tại của các tài sản mà mình đang có.

Khả năng của chúng tôi:

Với đội ngũ thẩm định viên về giá - được Bộ Tài Chính Việt Nam công nhận - có trình độ cao, am hiểu và giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thẩm định giá, luôn nghiên cứu và vận dụng các phương pháp thẩm định mới, khoa học vào công việc để tạo niềm tin cho khách hàng.

Chứng thư thẩm định giá của chúng tôi hoàn toàn được công nhận về mặt pháp lý và giá trị sử dụng.

Dịch vụ của chúng tôi:

·         Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo luật định;

·         Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích sáp nhập, chia tách, góp vốn của các cổ đông;

·         Thẩm định giá trị bất động sản và động sản cho các mục đích mua bán, chuyển nhượng, vay vốn ngân hàng, xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp, đền bù, bảo hiểm, chứng minh tài sản du học, du lịch;

·         Thẩm định giá máy móc, thiết bị;

·         Thẩm định giá trị tài sản cố định vô hình (thương hiệu, chứng khoán…);

·         Thẩm định dự án đầu tư…

Support Online

  

Tư vấn Ms Nguyệt - 0909.731.238

 

Hỗ trợ Ms Trâm - 0903.976.437

logo