CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN I.T.O

Địa chỉ: Số 7 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà Sumikura, Số 18H Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: +84-909731238 Tel: (028).629.66.088 Fax: (028).629.66.08

Email: info@itogroup.com.vn

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN – KT01

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN I.T.O

——-o0o——-

Chương trình đào tạo lớp:

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN – KT01

Thời gian đào tạo: Từ 7-10 buổi

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

 1. Khái niệm kế toán.
 2. Nhiệm vụ kế toán.
 3. Các nguyên tắc kế toán chung.
 4. Đối tượng của kế toán.

CHƯƠNG 2: TÀI KHOẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỐ KÉP

 1. Khái niệm tài khoản kế toán.
 2. Kết cấu chung của tài khoản kế toán.
 3. Cách ghi vào tài khoản.
 4. Hệ thống tài khoản kế toán theo quy định của Bộ Tài chính:

+ Theo Thông tư số 200/2014/BTC, ban hành ngày 22/12/2014. Áp dụng từ 01/01/2015,  dành cho doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn;

+ Theo Thông tư số 133/2016/BTC, ban hành ngày 26/08/2016. Áp dụng từ 01/0/2017, dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 1. Đối tượng của kế toán:

+ Tài sản – Các tài khoản phản ánh tài sản;

+ Nguồn vốn – Các tài khoản phản ánh nguồn vốn.

 1. Định khoản kế toán

+ Cách định khoản dễ dàng một nghiệp vụ kế toán bất kỳ;

+ Phương pháp ghi sổ kép;

+ Nhận xét một bút toán kế toán;

+ Sơ đồ chữ T.

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ  TRONG DOANH NGHIỆP.

 1. Kế toán Vốn bằng tiền:

+ Các tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản vốn bằng tiền;

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán vốn bằng tiền;

+ Chứng từ kế toán và sổ sách kế toán vốn bằng tiền;

+ Bài tập thực hành.

 1. Kế toán Bán hàng – Phải thu khách hàng:

+ Các tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản Bán hàng – Phải thu khách hàng;

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

+ Xử lý tỷ giá khi bán hàng – Phải thu khách hàng bằng ngoại tệ;

+ Chứng từ kế toán và sổ sách kế toán;

+ Bài tập thực hành.

 1. Kế toán tạm ứng và các khoản phải thu khác:

+ Các tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản tạm ứng và các khoản phải thu;

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

+ Chứng từ kế toán và sổ sách kế toán;

+ Bài tập thực hành.

 1. Kế toán hàng tồn kho: Nguyên vật liệu, Hàng hóa, Thành Phẩm và Công cụ dụng cụ

+ Cách xác định giá trị hàng tồn kho:

 • Tính giá nhập kho khi mua vào
 • Phân bổ cước tàu vào giá trị hàng tồn kho khi nhập khẩu
 • Tính giá trị xuất kho, các phương pháp: Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh, Nhập sau xuất trước và Bình quân gia quyền
 • Tìm hiểu thêm về PP bình quân gia quyền: PP BQGQ tại thời điểm, PP BQGQ vào cuối kỳ.

+ Các tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản Hàng tồn kho;

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

+ Chứng từ kế toán và sổ sách kế toán;

+ Bài tập thực hành.

 1. Kế toán tài sản cố định hữu hình:

+ Nhận biết một TSCĐ;

+ Hao mòn và trích khấu hao TSCĐ theo thong tư của Bộ Tài Chính;

+ Lập bảng trích khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp;

+ Các tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản TSCĐ và Hao mòn TSCĐ;

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

+ Chứng từ kế toán và sổ sách kế toán;

+ Bài tập thực hành.

 1. Kế toán lương và các khoản trích theo lương:

+ Các tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản thanh toán lương và các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, BHTN;

+ Xác định mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN;

+ Trích BHXH, BHYT, BHTN vào chi phí và khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN người lao động;

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

+ Chứng từ kế toán và sổ sách kế toán;

+ Thực hành lập bảng lương và khấu trừ bảo hiểm tại một doanh nghiệp.

 1. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ:

+ Các bước tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ:

 • Xác định chi phí SX: nguyên vật liệu, nhân công, sàn xuất chung;
 • Tập hợp chi phí, kết chuyển chi phí và Phân bổ chi phí;

+ Các tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản;

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

+ Chứng từ kế toán và sổ sách kế toán;

+ Thực hành tính và lập bảng tính giá thành.

 1. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh:

+ Kế toán doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và thu nhập khác;

+ Kế toán chi phí từ hoạt động SXKD: Chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính và chi phí khác;

+ Kế toán kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định KQKD;

+ Kế toán xác định lợi nhuận (lãi, lỗ) sau thuế và kết chuyển lãi lỗ;

+  Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

+ Chứng từ kế toán và sổ sách kế toán;

+ Thực hành lập bảng kết quả kinh doanh theo các thông tư của Bộ Tài chính.

CHƯƠNG 4: Kế toán tổng hợp – Sổ sách kế toán và Báo cáo Tài chính:

+ Quy trình Kế toán tổng hợp;

+ Lập nhật ký chung theo hình thức kế toán máy;

+ Lập sổ cái và Bảng cân đối phát sinh;

+ Lập Bảng cân đối kế toán dạng đơn giản và đầy đủ theo theo thông tư Bộ Tài Chính.

CHƯƠNG 5: Sơ lược các nghiệp vụ về thuế.

Làm bài “Thi” cuối khóa khoảng 75 phút

 + Bạn không cần phải mất 3-4 năm học Cao đẳng hay Đại học để trở thành một kế toán viên;

+ Số buổi học có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm tùy thuộc nhu cầu và kiến thức của học viên;

+ Đào tạo kế toán viên theo đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu của học viên.

 Công ty TNHH Kiểm toán ITO Kính Chúc Anh/Chị thành công trong cuộc sống.

The End

Tháng Hai 13, 2023 Đào tạo kế toán

Dịch vụ liên quan

 • THỰC HÀNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 • THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ
 • LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH & QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM
 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO – KT02
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN