CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN I.T.O

Địa chỉ: Số 7 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà Sumikura, Số 18H Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: +84-909731238 Tel: (028).629.66.088 Fax: (028).629.66.08

Email: info@itogroup.com.vn

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH & QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ITO

——-o0o——-

Chương trình đào tạo lớp:

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH & QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

Thời gian đào tạo: Từ 13-17 buổi

 I. Lập Báo Cáo Tài Chính:(từ 6-8 buổi + 1 Thi)

Mục tiêu:  Học viên lập được các Báo cáo tài chính.

Nội dung:

 1. Báo cáo tài chính theo các thông tư của Bộ Tài Chính

+ Thông tư 200/BTC (thay thế QĐ15)

+ Thông tư 133/BTC (thay thế QĐ48)

 1. Kỳ kế toán, năm tài chính
 2. Hướng dẫn lập các Báo cáo tài chính theo TT200, TT133, bao gồm:
 • Bảng cân đối phát sinh
 • Bảng cân đối kế toán:

+ Lập bảng cân đối kế toán

+ Phân tích các chỉ sổ tài chính trên bảng cân đối

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

+ Phương pháp Trực tiếp.

+ Phương pháp Gián tiếp.

 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 1. Thực hành trên máy:

+ Thực hành lập BCTC trên máy;

+ Thực hành kê khai BCTC năm trên phần mềm HTKK, kết xuất file và nộp như tại một doanh nghiệp 

II. QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM (từ 7-9 buổi + 1 Thi)

A. QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN:

 1. Khái niệm chung về thuế TNDN

+ Khái niệm thuế TNDN

+ Đối tượng nộp thuế TNDN

 1. Căn cứ tính thuế TNDN

+ Doanh thu  tính thuế TNDN

+ Chi phí được trừ và chi phí không được trừ

+ Thu nhập chịu thuế khác

+ Thu nhập chịu thuế

+ Thu nhập miễn thuế

+ Lỗ được kết chuyển

– Chuyển lỗ từ hoạt động SXKD thông thường

– Chuyển lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

+ Thu nhập tính thuế

+ Các dạng Bài tập Tính thuế TNDN

 1. Quyết toán thuế TNDN từ hoạt động SXKD thông thường

+ Lập bảng KQKD năm tài chính

+ Xác định lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế

+ Xác định thuế TNDN phải nộp

 1. Quyết toán thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản
 2. Bài tập thực hành

+ Lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN cuối năm tài chính theo mẫu: 03/TNDN, 03-1A/TNDN và 03-2A/TNDN theo thông tư 80/2021/BTC-TTCP

+ Kê khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK, kết xuất file XML để nộp cho cơ quan thuế.

B. QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN:

1. Tổng quan

+ Đối tượng nộp thuế TNCN

– Cá nhân cư trú

– Cá nhân không cư trú

+ Các khoản thu nhập của cá nhân

2. Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú từ tiền lương tiền công

+ Xác định thu nhập chịu thuế

            + Các khoản giảm trừ:

 • Giảm trừ gia cảnh
 • Bảo hiểm bắt buộc trừ vào tiền lương tiền công
 • Xác định mức lương đóng bảo hiểm bắt buộc (BHBB)
 • Các khoản thu nhập không đóng BHBB

+ Xác định thu nhập trước thuế từ thu nhập sau thuế: NET => GROSS

 • Tính lương NET => GROSS
 • Tính lương NET => GROSS bao gồm tiền thuê nhà trả thay
 • Tính lương NET => GROSS bao gồm tiền BHBB trả thay

+ Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai thuế TNCN trong kỳ khai thuế theo mẫu 05/KK-TNCN thông tư  80/2021/BTC-TTCP

+ Thực hành bảng lương năm và kê khai thuế TNCN theo kỳ trên máy

3.Tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

4. Quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công: Nhằm giải quyết các vấn đề

    * Doanh nghiệp QTT thay  cho các cá nhân được ủy quyền

    * Cá nhân được ủy quyền và không được ủy quyền cho doanh nghiệp QTT thay

    * Các trường hợp cá nhân không cần QTT và buộc phải QTT

    * Nộp hồ sơ QTT tại đâu

a.Quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập:

+ Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế.

+ Về cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động (hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng).

+ Cá nhân có thu nhập tiền lương tiền công từ nhiều nguồn thu nhập

+ Cá nhân được ủy quyền và cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế

+ Lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân ủy quyền theo mẫu: 05/QTT- TNCN, 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN theo thông tư 80/2021/BTC-TTCP

+ Thực hành quyết toán thuế TNCN năm trên phần mềm HTKK, kết xuất file XML để nộp cho cơ quan thuế

b. Cá nhân tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

+ Cá nhân bắt buộc phải quyết toán thuế

+ Cá nhân không cần phải quyết toán thuế

+ Lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN, 02-1/BK-QTT-TNCN

+ Thực hành quyết toán thuế TNCN năm trên phần mềm HTKK, kết xuất file XML để nộp cho cơ quan thuế

c.Nơi nộp hồ sơ QTT:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập

            + Cá nhân quyết toán trực tiếp

5. Hoàn thuế TNCN

6. Các dạng bài tập và tình huống QTT TNCN

 

 Làm bài kiểm tra cuối khóa: Lập BCTC: 90 phút  + Quyết Toán Thuế Năm: 75 phút

 + Bạn không cần phải mất 3-4 năm học Cao đẳng hay Đại học để trở thành một kế toán viên;

+ Số buổi học có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm tùy thuộc nhu cầu và kiến thức của học viên;

+ Đào tạo kế toán viên theo đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu của học viên

 

 Công ty TNHH Kiểm toán ITO Kính Chúc Anh/Chị thành công trong cuộc sống.

Dịch vụ liên quan

 • THỰC HÀNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 • THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ
 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO – KT02
 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN – KT01
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN