CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN I.T.O

Địa chỉ: Số 7 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng: Tân Bình Apartment Building, số 5-7 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: +84-909731238 Tel: (028).629.66.088 Fax: (028).629.66.08

Email: info@itogroup.com.vn

Mẫu Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ban hành theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính có hiệu lực ngày 01/01/2022

Mẫu Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ban hành theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính có hiệu lực ngày 01/01/2022

Mẫu số 01/QTDA

Mẫu số 02/QTDA

Mẫu số 03/QTDA

Mẫu số 04/QTDA

Mẫu số 05/QTDA

Mẫu số 06/QTDA

Mẫu số 08/QTDA

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vNUuVbEjREz1OtIhIyLWxW8pKXQLC6Xa/edit#gid=1603036302

Tháng Một 21, 2022 Thông tư, Văn bản pháp luật

Dịch vụ liên quan

  • Nghị định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa ,tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội
  • Nghị quyết về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19
  • Thông tư số 48/2019/TT-BTC về trích lập dự phòng
  • NĐ 41/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong kế toán thay thế NĐ 105
  • Thông tư hợp nhất các lần thay đổi hướng dẫn về thuế TNDN, TTĐB và GTG