CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN I.T.O

Địa chỉ: Số 7 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà Sumikura, Số 18H Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: +84-909731238 Tel: (028).629.66.088 Fax: (028).629.66.08

Email: info@itogroup.com.vn

THỰC HÀNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ITO

——-o0o——-

Chương trình đào tạo lớp:

THỰC HÀNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Thời gian đào tạo: 14 buổi

Yêu cầu:

+ Học viên đã học các lớp Kế toán căn bản, Kế toán tài chính nâng cao, Thuế & khai báo thuế, BCTC& Quyết toán thuế.

+ Học viên phải có kỹ năng thao tác trên excel

Mục đích:

+ Đào tào cho học viên trở thành 1 kế toán tổng hợp thực thụ sau khóa học

Nội dung:

+ Cập nhật, xử lý chứng từ, hóa đơn đầu vào, tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu.

+ Tạo lập chứng từ kế toán. Xử lý chênh lệch tỷ giá khi phát sinh

+ Ghi vào nhật ký chung, sổ cái TK, sổ chi tiết

+ Lập BCTC & Quyết toán thuế cuối năm

+ Học viên sẽ thực hành các phần hành kế toán doanh nghiệp:

– Vốn bằng tiền:

* Lập phiều thu, chi, ủy nhiệm chi. Nhập liệu từ sao kê ngân hàng

* Báo cáo sổ quỹ tiền mặt, số ngân hàng…

– Mua hàng – Phải trả:

* Lập phiếu nhập kho. Ghi nhận nợ phải trả

* Thiết lập sổ chi tiết công nợ phải trả, bảng tồng hợp công nợ phải trả…

– Bán hàng – Phải thu:

* Lập phiếu xuất kho, hóa đơn bán ra. Ghi nhận nợ phải thu

* Thiết lập sổ chi tiết công nợ phải thu, bảng tồng hợp công nợ phải thu…

– Nhập xuất tồn kho:

* Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn bán ra.

* Xử lý tờ khai nhập khẩu. Phân bổ cước tàu vào hàng nhập khẩu.

* Giá CIF, FOB. Giá nhập kho, giá xuất kho.

* Lập sổ chi tiết vật tư thành phẩm hàng hóa. Báo cáo nhập xuất tồn kho…

– Tinh lương và thuế TNCN phải nộp:

* Lập bảng lương.

* Cách xác định chi phí lương cao nhất, mức đóng BH & Thuế TNDN thấp nhất

* Tính thuế TNCN phải nộp.

– Khấu hao TSCĐ & Phân bổ CCDC, Chi phí trả trước:

* Lập bảng khấu hao TSCĐ

* Phân bổ CCDC & Chi phí trả trước

– Tính giá thành SP:

* Xác định chi phí sản xuất

* Định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm

* Phân bổ Chi phí nhân công & Chi phí sàn xuất chung

* Tính giá thành. Lập bảng tính giá thành sàn phầm

– Lập BCTC & Xác định KQKD, Quyết toán thuế TNDN:

* Tỷ giá theo PP bình quân, PP thực tế đích danh

* Xử lý chênh lệch tỷ giá khi phát sinh. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

* Kết chuyển chi phí. Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

* Lập báo cáo tài chính: Bảng cân đối phàt sinh, Cân đối kế toán, KQKD, LCTT & Thuyết Minh báo cáo tài chính

* Chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN phải nộp

* Quyết toán thuế TNDN và lập hồ sơ khai quyết tóan thuế

– Quản trị kế toán:

* Tổ chức, sắp xếp và quản trị dữ liệu kế toán nội bộ & kế toán thuế

* Khắc phục các tình huống rủi ro mà kế toán mắc phải trong việc xác định chi phí thuế.

Bài tập thu hoạch cuối khóa:

 + Bạn không cần phải mất 3-4 năm học Cao đẳng hay Đại học để trở thành một kế toán viên;

+ Số buổi học có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm tùy thuộc nhu cầu và kiến thức của học viên;

+ Đào tạo kế toán viên theo đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu của học viên

Công ty TNHH Kiểm toán ITO Kính Chúc Anh/Chị thành công trong cuộc sống.

Tháng Năm 15, 2023 Đào tạo kế toán

Dịch vụ liên quan

  • THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ
  • LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH & QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM
  • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO – KT02
  • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN – KT01
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN