CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN I.T.O

Địa chỉ: Số 7 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà Sumikura, Số 18H Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: +84-909731238 Tel: (028).629.66.088 Fax: (028).629.66.08

Email: info@itogroup.com.vn

THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ITO

——-o0o——-

Chương trình đào tạo lớp:

THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ

Thời gian đào tạo: từ 6-8 buổi

Chương 1: Tổng quan thuế:

+ Bản chất của thuế

+ Chức năng của thuế

 Chương 2: Thuế nhập khẩu, xuất khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt

2.1 Thuế nhập khẩu, xuất khẩu

 • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế
 • Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế
 • Căn cứ tính thuế: Phương pháp tính thuế và Giá trị tính thuế NK, XK
 • Tìm hiểu tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu
 • Phân biêt tỷ giá tính thuế XK, NK; tỷ giá mua hàng nhập khẩu phải trả và tỷ giá bán hàng xuất khẩu phải thu
 • Phân bổ cước tàu vào giá trị hàng nhập khẩu
 • Thuế XK, NK đối với nguyên liệu nhập khẩu gia công để xuất khẩu
 • Thực hành tình giá trị hàng tồn kho khi nhập khẩu

2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt

 • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế
 • Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế
 • Căn cứ tính thuế: Phương pháp tính thuế và Giá trị tính thuế NK, XK

Chương 3: Thuế GTGT

3.1  Khái niệm về thuế GTGT

    – Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT

    – Hàng hóa dịch chịu thuế GTGT, thuế suất: 0%, 5% và 10%

3.2 Căn cứ tính tính thuế GTGT: Giá trị tính thuế và thuế suất

 • Phương pháp tính thuế:

+ Phương pháp khấu trừ thuế GTGT:

 • Xác định thuế GTGT bán ra, thuế GTGT mua vào, thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ trong kỳ khai thuế;
 • Các trường hợp thuế GTGT mua vào được khấu trừ và không được khấu trừ thuế;
 • Hoàn thuế GTGT: Điều kiện hoàn thuế và Hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • Xác định thuế GTGT phải nộp trong trường hợp xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh
 • Xác định thuế GTGT phải nộp đối với cơ sở hạch toán phụ thuộc không kinh doanh, không có doanh thu

+ Phương pháp trực tiếp

 • Trực tiếp trên GTGT
 • Trực tiếp theo tỷ lệ % trên doanh thu

+ Chọn tính thuế GTGT theo PP khấu trử hay PP trực tiếp

3.2.2  Các dạng bài tập tính thuế GTGT

 • Kê khai thuế GTGT:

+ Xác định kỳ khai thuế: Tháng, quý

+ Lập hồ sơ khai thuế GTGT

. Điều chỉnh sai sót và kê khai thuế cho các tờ khai thuế sai sót của các kỳ trước

. Kê khai thuế GTGT đối với bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và cơ sở hạch toán phụ thuộc

+ Khai thuê theo nghị định 126/2020 ngày 19/10/2020 – Quy định về Luật Quản lý Thuế và các Thông tư mới

+ Thực hành trên máy và kết xuất ra file XML để nộp cho cơ quan thuế gồm: kê khai, điều chỉnh sai sót…                     

Chương 4: Thuế TNCN:

4.1 Người nộp thuế:

+ Cá nhân cư trú

+ Cá nhân không cư trú

4.2 Các khoản thu nhập của cá nhân

+ Thu nhập từ Tiên lương, tiền công;

+ Thu nhập từ Kinh doanh;

+ Thu nhập từ Thu nhập khác.

 4.3 Xác định thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

+ Tổng thu nhập: lương, phụ cấp và các khoản trả thay

+ Thu nhập miển thuế và phụ cấp không tính thuế vào thu nhập chịu thuế

+ Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, thù lao và các khoản trả thay chịu thuế

+ Căn cứ tính thuế:

                         – Thu nhập chịu thuế

                         – Các khoản giảm trừ:

                             . Giảm trừ gia cảnh

                             . Bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT và BHTN

                             . Mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu chung

                             . Xác định mức lương đóng BH tối đa, tối thiểu

 – Tính thuế TNCN

4.4 Bài tập tính thuế TNCN

4.5 Kê khai thuế TNCN:

+ Xác định kỳ khai thuế: Tháng, quý;

+ Lập hồ  sơ khai thuế TNCN;

+ Khai thuê theo nghị định 126/2020 ngày 19/10/2020 – Quy định về Luật Quản lý Thuế và các Thông tư mới

+ Thực hành tính thuế TNCN trên bảng lương và kê khai thuế TNCN trên phần mền khai thuế HTKK

+ Bàn về quyết toán thuế TNCN

 4.6 Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú từ kinh doanh và thu nhập khác:

+ Thuế TNCN từ cho thuê tài sản: nhà, xe…

+ Thuế TNCN từ cửa hàng, kinh doanh onlỉn…

+ Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng vốn, chứng khoán; đầu tư vốn;….

Chương 5: Thuế TNDN

5.1 Đối tượng nộp thuế TNDN

5.2 Căn cứ tính thuế TNDN

    + Doanh thu tính thuế

    + Chi chí được trừ và chi phí không được trừ

    + Thu nhập chịu thuế khác

    + Thu nhập chịu thuế

    + Thu nhập miễn thuế

    + Phân biệt lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế

    + Lỗ được kết chuyển

    + Thu nhập tính thuế

    + Tính thuế TNCN phải nộp

    + Bài tập xác định thuế TNDN

 

Làm bài “Thi” cuối khóa học

“Với đa số doanh nghiệp, công việc kế toán cuối cùng cũng chỉ là xác định số thuế phải nộp của doanh nghiệp mình”

 

+ Bạn không cần phải mất 3-4 năm học Cao đẳng hay Đại học để trở thành một kế toán viên;

+ Số buổi học có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm tùy thuộc nhu cầu và kiến thức của học viên;

+ Đào tạo kế toán viên theo đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu của học viên.

 

Công ty TNHH Kiểm toán ITO Kính Chúc Anh/Chị thành công trong cuộc sống.

Dịch vụ liên quan

 • THỰC HÀNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 • LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH & QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM
 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO – KT02
 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN – KT01
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN