CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN I.T.O

Địa chỉ: Số 7 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng: Tân Bình Apartment Building, số 5-7 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: +84-909731238 Tel: (028).629.66.088 Fax: (028).629.66.08

Email: info@itogroup.com.vn

Tư vấn thuế

Mối quan tâm của bạn hiện tại:

– Quy định pháp luật về các loại thế thường xuyên thay đổi và bạn nghĩ mình chưa cập nhật đầy đủ các thay đổi này;

– Bạn không chắc chắn doanh nghiệp của mình có tuân thủ với các quy định hiện hành về thuế hay không;

– Chi phí cho việc tuân thủ của doanh nghiệp đang vượt ngoài tầm kiểm soát;

– Bạn đang tìm một người am hiểu về các quy định thuế để chuẩn bị và soạn lập các loại báo cáo thuế cho doanh nghiệp của bạn;

– Bạn muốn chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế;

– Bạn muốn biết sự ảnh hưởng của thuế khi hoạch định chiến lược về cổ tức, tiền bản quyền hoặc lãi suất;

– Bạn muốn tìm hiểu về các ảnh hưởng về thuế khi sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp…

Năng lực của chúng tôi:

Chúng tôi hiểu rằng vấn đề thuế là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Chúng tôi đã chuẩn bị đội ngũ các chuyên gia am hiểu về pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các bạn.

Chúng tôi sẽ trợ giúp các bạn lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và giảm thiểu tác động về thuế đối với các hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ của chúng tôi:

– Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế;

– Quản lý rủi ro về thuế;

– Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói;

– Hỗ trợ quyết toán thuế;

– Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp, cá nhân tự lập;

– Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài;

– Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế;

– Lập kế hoạch chiến lược về thuế;

– Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính;

– Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán;

– Lập kế hoạch về cổ tức, tiền bản quyền hoặc lãi suất;

– Xác định và tư vấn thuế khi sáp nhập hay hợp nhất…

Tháng Chín 20, 2021 Dịch vụ

Dịch vụ liên quan

  • Tư vấn hồ sơ chống chuyển giá
  • Tư vấn luật
  • Dịch vụ thẩm định giá
  • Dịch vụ kế toán
  • Dịch vụ kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp